کره فرانسوی

کره فرانسوی گرم
مواد تشکیل دهنده
  • خامه پاستوریزه گاو

جهت تهیه کره با عطر و طعم بهتر، آن را از خامه ترش شده تهیه می نمایند. این کره نیز از خامه ترش تهیه شده و از عطر و طعم فوق العاده ای برخوردار است.

انرژی
742
ماده خشک
84
چربی
82
ماندگاری
۹ ماه در شرایط انجماد