کره پاستوریزه

کره پاستوریزه گرم
مواد تشکیل دهنده
  • خامه پاستوریزه گاو
انرژی
742
ماده خشک
84
چربی
82
ماندگاری
۹ ماه در شرایط انجماد