کره یو اس

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • کره حیوانی

در میان کره‌های ملل، این کره، رنگ زرد روشن‌تری دارد که نتیجه مالش دادن بیشتر این محصول در حین فرآیند تولید است و این امر موجب خوشمزه تر شدن کره می‌شود.

انرژی
742 کالری
ماده خشک
84 گرم
چربی
82 گرم
ماندگاری
۹ ماه در شرایط انجماد