کره یو اس

مواد تشکیل دهنده
  • کره حیوانی

در میان کره‌های ملل، این کره، رنگ زرد روشن‌تری دارد که نتیجه مالش دادن بیشتر این محصول در حین فرآیند تولید است و این امر موجب خوشمزه تر شدن کره می‌شود.

انرژی
742 g
ماده خشک
84 g
چربی
82 g
ماندگاری
۹ ماه در شرایط انجماد