کره یو اس

کره یو اس گرم
مواد تشکیل دهنده
  • کره حیوانی

در میان کره‌های ملل، این کره، رنگ زرد روشن‌تری دارد که نتیجه مالش دادن بیشتر این محصول در حین فرآیند تولید است و این امر موجب خوشمزه تر شدن کره می‌شود.

انرژی
742
ماده خشک
84
چربی
82
ماندگاری
۹ ماه در شرایط انجماد