کره یو اس(توقف تولید)

در میان کره‌های ملل، این کره، رنگ زرد روشن‌تری دارد که نتیجه مالش دادن بیشتر این محصول در حین فرآیند تولید است و این امر موجب خوشمزه تر شدن کره می‌شود.

وزن
گرم
مواد تشکیل دهنده
  • کره حیوانی
ماندگاری
۹ ماه در شرایط انجماد
انرژی
742 کالری
ماده خشک
84 گرم
چربی
82 گرم