سس-هزار-جزیره
سس-هزار-جزیره

سس

سس کلمه‌ای فرانسوی به معنای لذت بردن از اشتهاآور کردن غذا است.  سس مایعی است که علاوه بر بهتر شدن شکل، بو و طعم یک غذا باعث راحت تر شدن هضم و مفید تر شدن غذا هم می‌شود.