سس-مایونز-بدون-چربی
سس-مایونز-بدون-چربی

سس

سس کلمه‌ای فرانسوی به معنای لذت بردن از اشتهاآور کردن غذا است.  سس مایعی است که علاوه بر بهتر شدن شکل، بو و طعم یک غذا باعث راحت تر شدن هضم و مفید تر شدن غذا هم می‌شود.