خامه عسل گردو

خامه عسل گردو گرم
مواد تشکیل دهنده
  • خامه 40 % چربی
  • شیر بدون چربی
  • عسل
  • گردو
  • پایدارکننده
انرژی
43.65
چربی
4.05
ماندگاری
۲۸ روز در دمای ۴ تا ۸ درجه
قند
1.2
نمک
0.01