خامه مینارین قنادی ترکار

5000گرم
مواد تشکیل دهنده
  • خامه تازه تهیه شده از شیر تازه گاو
  • شیر پاستوریزه
  • شکر
  • پودر شیر خشک
  • پایدارکننده
  • روغن گیاهی
خامه قنادی ترکار بهاران یکی دیگر از انواع خامه قنادی مینارین است که از خامه تازه، شیر پاستوریزه، شکر، پودر شیر خشک، پایدار کننده و روغن گیاهی است. میزان انرژی آن که حدود ۳۸۲ و میزان پروتئین آن ۱/۹ گرم است.
انرژی
382 کالری
ماده خشک
60 گرم
پروتئین
1.9 گرم
ماندگاری
۶ ماه در شرایط انجماد