خامه مینارین قنادی مخصوص

خامه مینارین قنادی مخصوص 5000 گرم
مواد تشکیل دهنده
  • آب
  • شکر
  • روغن قنادی
  • شیر خشک بدون چربی
  • مواد تثبیت کننده
انرژی
380
ماده خشک
60
پروتئین
1.8
چربی
28
ماندگاری
۶ ماه در شرایط انجماد