سس چیلی تای

سس چیلی تای
مواد تشکیل دهنده
  • گلوکز
  • شکر
  • سبزیجات (فلفل ،پیاز، سیر)
  • سرکه
  • نمک خوراکی تصفیه شده
  • پایدارکننده (گوار، نشاسته)
  • اسید سیتریک
  • طعم دهنده طبیعی فلفل قرمز
  • آب
انرژی
9.45
چربی
0
ماندگاری
6 ماه