پنیر سفید آمل پرچرب

مواد تشکیل دهنده
  • انواع پنیر تازه
  • پنیر فتا گوسفندی

پنیر فتا پنیر مغذی، نرم و خامه ای است که ریشه یونانی دارد. پنیر فتا عموما از شیر گوسفند تهیه می‌شود اما انواعی از آن هم با شیر بز یا مخلوطی از شیر بز و گوسفند تولید می‌شود. پایه پنیر سفید آمل، پنیر فتا گوسفندی است. پنیر فتا نوعی پنیر پروسس است، به این معنی که در تهیه آن از انواع پنیر تازه استفاده شده‌است.

انرژی
282 g
ماده خشک
43 g
پروتئین
12 g
ماندگاری
۳ ماه در یخچال ۴ تا ۸ درجه