Reading book
سندروم روده تحریک پذیر چیست و چه ارتباطی با گلوتن دارد؟

سندروم روده تحریک پذیر افراد زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده که اکثر این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند. احتمال بروز این عارضه از اواخر دوره نوجوانی تا ابتدای دهه چهارم زندگی است.  این سندروم ترکیبی از ناراحتی‌های گوارشی …

بیشتر بخوانید