Reading book

فنگ شویی درباره دیوارهای خانه چه می‌گوید؟

به دیوارهای خانه‌تان نگاه کنید. به تکه‌های پریده رنگشان، به کجی قاب‌هایی که مدت‌هاست سراغشان نرفته‌اید و به انبوه عکس‌های قدیمی که رویشان جا خوش کرده‌اند نگاه کنید. در مکتب فنگ شویی دیوارهای خانه شما، ابزارهایی برای گردش بهتر انرژی …

میانبرهای مرتب کردن اتاق کودک

بهتر است کار نظم‌دهی خانه را با مرتب کردن اتاق کودک شروع کنید. جایی که همیشه یک عالمه وسیله کوچک و بزرگ در آن روی هم سوار شده‌اند.

انتخاب رنگ در طراحی داخلی خانه

5

برای طراحی داخلی منزلتان وقتی می‌خواهید یک خانه زیبا و شیک داشته باشید نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است رنگ در طراحی داخلی خانه است.