Reading book

با نان پیتزا و انواع آن بیشتر آشنا شوید

این غذای محبوب در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی در طعم و شکل خود شده و از آنچه در ابتدا بوده فاصله گرفته است، به ویژه وقتی نوبت به نان پیتزا می‌رسد!