Reading book

خوراکی‌هایی که نباید خام خورده شوند

مصرف بعضی از مواد غذایی به صورت خام نه تنها مفید نیست بلکه گاها آسیب‌های جبران‌ نا‌پذیری به همراه خواهد داشت. خوراکی‌هایی نباید خام خورد را بخوانید.

رژیم غذایی وگان با بدن شما چه می‌کند؟

3.4

اگر طرفدار رژیم غذایی وگان باشید و هر نوع ترکیب حیوانی را از غذایتان حذف کنید، بدن شما مستعد دچار شدن به کمبودهای متعدد غذایی خواهد بود. پس چه باید بکنید؟