رد یک باور اشتباه: زنگ آهن باعث کزاز نمی‌شود

قبل از اینکه بحث عجیبی که در عنوان این مقاله خواندید را شروع کنید، اجازه دهید یک چیز را روشن کنیم: اگر در محل کار یا جایی دیگر پای‌تان روی میخ رفت و زخمی شدید، باید حتما واکسن کزاز بزنید. با این حال، کزاز ربطی به زنگ آهن ندارد.

کزاز توسط یک باکتری به نام کلوستریدیوم تتانی ایجاد می‌شود که در خاک، غبار و مدفوع جانوران و انسان زندگی می‌کند. اگر شما توسط چیزی که در مجاورت و تماس با این مواد بوده زخمی شوید، ممکن است به کزاز مبتلا شوید. ناخن‌ها محل رایجی برای انتقال هستند زیرا این باکتری در مناطق کم اکسیژن دوام می‌آورد.

پس چرا داستان‌هایی قدیمی درباره ایجاد کزاز به خاطر زنگ آهن وجود دارند؟ تصور قدیمی این است که اگر میخ برای مدت زیادی بیرون بوده و زنگار گرفته باشد، احتمال اینکه در معرض خاک‌های حامل این باکتری قرار گرفته باشد زیاد است. زنگار شکاف‌های کافی برای مخفی شدن باکتری را نیز فراهم می‌آورد، بنابراین به عنوان یک محیط پر خطر شناخته می‌شود.

بهتر است واکسن‌های خود را به روز نگه دارید تا هرگز به کزاز دچار نشوید، زیرا باکتری ناقل آن یک سم عصبی قوی را در بدن آزاد می‌کند که می‌تواند باعث قفل شدن عضلات و تشنج‌های شدید شود که معمولا از آرواره‌ها شروع می‌شوند.

دیدگاه ها